Autoescola Autopractic

Logotip Autoescola Autopractic

AVÍS LEGAL

AUTORITZACIÓ PER AL TRACTAMENT DE DADES

S’informa de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal al qual s’incorporen les dades de les persones o empreses que subscriuen aquest document, conjuntament amb les dades que han facilitat amb motiu d’altres contractes, relacions o comunicacions, així com les que precedeixin de registres públics o d’altres fonts legalment admeses, i les que es derivin del tractament automatitzat o no de totes aquestes dades.

El responsable d’aquest fitxer és: Escola de Conducció Autopractic, S.C.P. – Carrer Font Barrera, 3 – 08251 / Santpedor – Tel.: 93 832 01 78.

La finalitat d’aquest fitxer és permetre l’ús intern de dades per a la gestió de la tasca per la que es subscriu aquest document. Així amb la/les empresa/es destinatària/es de qualsevol dels formularis continguts en aquesta pàgina web quedin autoritzats a conservar les dades dels interessats inclòs en el cas de que la prestació del servei sol•licitat no es realitzi, amb el fi de poder enviar informació publicitària i ofertes comercials i empreses afiliades.

Les dades personals que s’incorporen al fitxer, estan protegides amb els medis i sistemes tècnics necessaris per poder preservar la confidencialitat i la pèrdua, alteració o accés no autoritzat, els nivells de seguretat que legalment es requereixen.

Totes les dades sol•licitades en el document de captació, són necessàries per a poder dur a terme la tasca encomanada, podent arribar, en cas de ser incomplets, a impedir la seva correcta realització.

L’interessat pot exercir els seus drets d’accedir a les seves dades personals, obtenir informació, rectificar, o oposar-se a que aquestes dades es cedeixin en els termes establerts. Per exercir aquests drets, l’interessat es podrà dirigir a l’empresa amb el domicili anteriorment citat.

RECOPILACIÓ D'INFORMACIÓ DELS USUARIS

S’informa als usuaris, de l’existència de cookies instal•lats al seu portal autoescola-autopractic.com.

Les cookies són petis fitxers de dades generats per mitjà d’instruccions enviades per als servidors web als programes navegadors del usuaris, i que es guarden en un directori específic del terminal d’aquest, amb l’objectiu de recopilar informació per al propi fitxer.

Aquest portal guarda cookies en els discs durs dels ordinadors dels visitants. Serveixen per recordar l’idioma escollit per l’usuari durant la navegació i per recordar el codi de seguretat generat al formulari al realitzar l’enviament d’aquest. La majoria de navegadors accepten la utilització de cookies de manera automàtica. L’usuari té la possibilitat d’impedir l’accés al seu ordinador, mitjançant l’elecció de l’opció corresponent del seu navegador.

Per a desactivar-la al Mozilla Firefox, és necessari clicar damunt d’ “Opcions d’Internet” i a la pestanya “Privacitat”; aquí s’ha de desactivar la possibilitat d’ ”Acceptar cookies de les webs”. Per desactivar-les d’Internet Explorer, és necessari clicar damunt d’ “Opcions d’Internet” i a la pestanya “Privacitat”; aquí s’ha de moure la barra de configuració de la privacitat fins al límit inferior.